Que función desempeña o Colexio?

O Colexio de Enxeñeiros Técnicos de Obras Públicas é unha Corporación de Dereito Público de ámbito territorial estatal, cuxos fins esenciais son o servizo á sociedade, a ordenación do exercicio da profesión, a representación exclusiva da mesma e a defensa dos intereses profesionais dos colexiados.

Precolexiación

Ventaxas de precolexiarse e que condición son necesarias para a precolexiación.

 

Máis información

Colexiación

Consulta os requisitos para darte de alta como colexiado.

 

Máis información

A Profesión

Coñece as competencias dun exeñeiro técnico de obras públicas.

 

Máis información

OBXECTIVOS

R
Servizo á sociedade.
Velar pola deontología profesional do colexiado no respecto aos dereitos dos cidadáns.
Representación exclusiva da profesión.
Defensa dos intereses profesionais dos colexiados.
Promoción da función social do enxeñeiro técnico de Obras Públicas e o recoñecemento do seu prestixio, dignidade e contido esencial.
Defensa e desenvolvemento da profesión. Obxectivos profesionais.
h
Ordenación do exercicio profesional.

Buscas un enxeñeir@?

Consulta a base de datos do colexio para atopar o profesional axeitado.

Consulta o noso código deontolóxico

A misión da Enxeñaría Técnica de Obras Públicas esixe o establecemento de normas éticas para o seu exercicio.

Ofertas de traballo para as persoas colexiadas

 

Novidades

Consulta as útlimas novidades do noso sector.

Contacta con nós

 

Contacto

Aviso legal