Precolexiación

Condición da Precolexiación

R

Todos aqueles estudantes do Grao de Enxeñería Civil que o soliciten e superaran un mínimo do 25% (60 ECTS), dos créditos de acordo cos plans de estudos vixentes.

R

Certificación ou documento oficial da Escola, onde se faga constar as materias aprobadas, indicando o curso ao que pertencen e o número do crédito de cada unha delas. O comprobante do abono da matrícula de estudos de Grao de Enxeñaría Civil nalgunha universidade española.

R

Unha fotografía tamaño carné con fondo branco, non se admitirán fotografías doutro tipo.

R

Encher unha folla de alta como precolexiado con letras maiúsculas e utilizando tinta negra ou azul de forma que sexa lexible e non teña dificultade para ser lida.

R

Fotocopia do DNI.

R

Permanecerá nesta condición ata a data de aceptación por parte do Colexio, ata o próximo 1 de outubro, salvo finalización anterior dos estudos. A condición do precolexiado poderá prorrogarse ata o 1 de outubro do vindeiro ano, previa presentación do resgardo da matrícula do novo curso académico.

Acceso Online á Precolexiación

Toda esta documentación terá que presentarse de maneira telemática a través da seguinte ligazón:

 

Tamén pódese presentar dita documentación na Zona Colexial que corresponda ao novo colexiado por residir ou traballar nesa provincia.