OFERTAS DE TRABALLO

Selección dun/ha Enxeñeiro/a de Camiños, Canles e Portos/ Grao en Enxeñaría Civil / Enxeñeiros/as Técnicos de Obras Públicas, para posto de traballo na comunidade galega.

Buscamos unha persoa para cubir o posto de Xefe de Obra Civil en varias obras na Zona de Galicia. 

Buscamos:

 • Un profesional con máis de 3 anos de experiencia en posto similar.
 • Residencia na Comunidade de Galicia ou provincias limítrofes.
 • Autonomía no desenvolvemento dos traballos, reportando ao Xefe Grupo de maneira periódica.

Para máis información enche o formulario do pe de páxina

 

Empresa de servizo de ciclo integral da auga selecciona enxeñeiro/a para un posto estable de xefe/a de servizo para a Comarca do Deza.

Necesitamos un/ha profesional con experiencia en calquera fase do ciclo da auga, en xestión de persoal, coas seguintes funcións:

 • Control de esixencias legais de control de captación.
 • Planificación de revisións periódicas.
 • Revisión de rendementos de tramos de rede.
 • Revisión de parámetros de traballo das instalacións (depósito, bombas, etc.)
 • Supervisión das tarefas realizadas pola Brigada de servizo.
 • Planificación de actuacións puntuais, segundo necesidades.
 • Redacción de informes.

Para máis información enche o formulario do pe de páxina

 

Selección dunha persoa con ITOP ou Grao en Enxeñaría Civil para obra en A Coruña.

Necesaria experiencia a pé de obra.

 

Para máis información enche o formulario do pe de páxina

 

Buscamos un/ha técnico/a para cubrir posto de xefe de obra

Empresa construtora galega de obra pública con base en Melide (A Coruña), precisa de incorporar técnico/a para cubrir posto de xefe de obra

 

Para máis información enche o formulario do pe de páxina

 

Buscamos un/ha enxeñeiro civil, con experiencia entre 0 e 2 anos

Buscamos un/ha enxeñeiro civil, con experiencia entre 0 e 2 anos para traballos de producción, licitación de obra pública e axuda a xefes de obra. Valorarase residencia na zona norte da provincia de Lugo e ofrécese incorporación a empresa local com máis de 30 anos de experiencia.

 • Traballará na oficina técnica baixo a supervisión do director técnico e dacordo coas diretrices da xerencia da empresa.
 • Xornada partida, soldo a negociar.
 • Incorporación inmediata.

Para máis información enche o formulario do pe de páxina

 

Selección coordinador/a de Seguridade e Saúde en obras de construción.

Enxeñeiro/Arquitecto ou técnico de PRL coa formación de CSS, mínimo 2 anos de CSS experiencia en España ou SIGEKO (según BaustellV, en Alemaña)

 • Máster en Prevención de Riscos Laborais (3 especialidades)

 • Valorable Técnico de prevención (SIFA en Alemaña)

 • Alta capacidade de trato co cliente e competencias sociais

 • Alta capacidade de adaptación e flexibilidade

 • Bo coñecemento de ofimática e manexo de MS-Office

 • Carné de conducir B1 obrigatorio. Posibilidades: coche propio / coche de empresa e coa opción de uso privado tamén.

 • Coñecemento de alemán B2. Ofrecemos a posibilidade de participar en cursos do idioma.

Para máis información enche o formulario do pe de páxina

Buscamos un/ha especialista en BIM

Buscamos un/ha especialista en BIM con experiencia mínima de 3 anos e con coñecementos en:

 • Uso da metodoloxía BIM e os seus programas (REVIT, NAVISWORKS, GREEN BUILDING STUDIO, DESIGN BUILDER).
 • Identificación dos requisitos e interpretación dos proxectos exercendo as funcións de proxectista e modelador mediante tecnoloxía BIM, en espacios comerciais (restaurantes, supermercados, tendas textiles).
 • Deseño e optimización de proxectos de instalacións mecánicas MEP (climatización, electricidade, PCI, fontanarías, gas, etc…)
 • Contacto con proveedores e industriais para a continua mellora da calidade dos sistemas enerxéticos.
 • Control da correcta execución do proxecto en obra.
 • Experiencia previa en construcción e redacción de proxectos. Valorarase a experiencia en activos retail.
 • Ter formación demostrable en certificacións enerxéticas. Valorarase a experiencia en sellos Breeam, Well, Leed, Verde. BIM 6D.
 • Formación técnica universitaria, grado en enxeñaría, moi valorable máster BIM.
 • Dominio de MS office, Revit BIM-MEP, AutoCad.
 • Residencia en A Coruña ou Madrid, e dispoñibilidade para viaxar puntualmente.
 • Mínimo 3 anos de experiencia en posto similar en funcións detalladas na candidatura como especialista BIM, xa sexa de coordinador, enxeñeiro ou arquitecto.

Para máis información enche o formulario do pe de páxina

Selección de xefe/a de obra para a provincia de A Coruña.

Buscamos un Enxeñeiro/a de Obras Públicas, civil ou similar con experiencia contrastada en obra civil: afirmados, canalizacións, movemento de terra…. Para levar a cabo labores de Xefe de Obra, na provincia da Coruña,encargándose de:

 • Relación coa administración.
 • Comprobación de medicións. Certificacións.
 • Planificación e organización diaria de obra.
 • Organización de traballos co encargado da obra.
 • Control de costos e prazos de execución.
 • Tramitación de ofertas de proveedores.
 • Coordinación de persoal propio e subcontratistas.

Para máis información enche o formulario do pe de páxina

Selección de xefe/a de obra para Alemaña

Buscamos unha persoa para dirixir as obras nas rexións de Düsseldorf, Frankfurt e Mainz.
Responsabilidades:

 • Dirixir os equipos das obras.
 • Planificar os traballos, facer o seguimento e control.
 • Controlar a produción e os costes.
 • Solucionar incidencias.
 • Realizar compras ou alquiler de pequeno material.
 • Controlar o stock de obra.
 • Facer reportes de producción.
 • Pedir permisos de señalización de obras.
 • Tratar cos donos dos terreos por onde van pasar as obras.
 • Obter o OK final de obra, por parte dos ayuntamientos.Perfil:
 • Experiencia de máis tres anos como Xefe de Obra.
 • Nivel fluido de alemán.
 • Ideal experiencia en obras de FO.
 • Experiencia en control de costes e producción.
 • Carnet de conducir.Remuneración e Beneficios:
 • 50.000€-80.000€+10%variable .
 • Apartamento pagado o primero mes
 • Coche de empresa e gasolina
 • Dispositivos móbiles
 • Detas e aloxamento pagados en desprazamentos e pernoctacións a pé de obra
 • Voo pagado

Para máis información enche o formulario do pe de páxina

Selección de enxeñeiro/a

Titulación: Máster Universitario en Enxeñaría de Camiños, Canles e Portos, Grado en Enxeñaría Civil ou ITOP en especialidade de transportes e servizos urbanos ou contrucións civís.

– Experiencia: 5 anos en dirección e/ou responsable da execución de obras enxeñaría civil marítima ou portuaria, ou servizos de mantemento de infraestruturas portuárias.

– Dedicación: completa (incorporación inmediata).

Para máis información enche o formulario do pe de páxina

Selección Xefe de Obra

Buscamos preferiblemente un/a enxeñeiro/a de obras públicas, civil ou similar con experiencia contrastada en obra civil: urbanizacións, canalizacións.

Encargarase de:

 • Relación cos clientes
 • Planificación e organización diaria de óbraa
 • Organización co Encargado de obra
 • Proposta dos procedementos, técnicas e medios idóneos, así como de métodos que melloren os rendementos e os resultados.
 • Comprobación de medicións. Certificacións.
 • Control de custos.
 • Control de prazos de construción.
 • Tramitación de pedidos (provedores).
 • Coordinación de subcontratistas.

Para máis información enche o formulario do pe de páxina

Selección Xefe de Obra

Actualmente buscamos un/a Xefe/a de Obra que lidere o noso equipo de produción para traballar en diferentes obras de Asturias e Galicia.

Funcións e responsabilidades:

 • Ser o responsable da boa evolución e alcance dos obxectivos fixados para cada obra.
 • Supervisar os labores de execución das obras ao seu cargo (planificación, calidade, prazo, seguridade e xestión ambiental) co fin da súa correcta execución, conforme á dirección de obra.
 • Coordinar o traballo de todo o persoal da obra.
 • Vixiar a optimización técnica e económica da obra.
 • Xestionar compras e subcontratacións, cumprindo cos obxectivos económicos marcados.
 • Funcións de xestión económica (cumprimento do orzamento, certificacións, cobranzas e custos).
 • Responsable do cumprimento da lexislación e demais posibles requisitos aplicables en obra.

Requisitos:

 • Mínimo 5 anos de experiencia profesional en empresas do sector da construción (acreditables).
 • Coñecementos avanzados de AutoCAD e Presto.
 • Persoa responsable, con capacidade de liderado, dotes de mando, proactiva e con orientación a resultados.

Ofrecemos:

 • Formar parte dunha Empresa nova e en pleno proceso de crecemento.
 • Retribución a negociar, acorde á experiencia e capacidades acreditadas: facilítase vehículo de empresa. Opción a contratar seguro médico.
 • Oportunidade de formación continua e desenvolvemento profesional.

Para máis información enche o formulario do pe de páxina

Apoio a oficina técnica

Estamos na procura duha persoa que sirva de apoio á oficina técnica, ao estudio de licitacións e a Jefatura de Obra nas nosas oficinas de Navia, Oviedo e Ribadeo para traballar nas diferentes obras de Asturias e Lugo.

Funcións e responsabilidades:

 • Servir de apoio para supervisar as labores do xefe de obra nas execuccións das obras ao seu cargo (planificación, calidade, prazo, seguridade e xestión ambiental) co fin da súa correcta execución, conforme á dirección da obra.
 • Servir de apoio para coordinar o traballo de todo o persoal da obra.
 • Controlar a optimización técnica e económica da obra.
 • Xestionar compras e subcontratacións, cumprindo cos obxetivos económicos marcados.
 • Seguimento da xestión económica das obras (cumprimento do orzamento, certificacións, cobros e costes).
 • Responsable do cumprimento da lexislación e demais posibles requisitos aplicables na obra.

Requisitos:

 • Boa xestión do paquete Office e valioso coñecemento do AutoCAD y Presto.
 • Persoa responsable, proactiva.

Ofrecemos:

 • Formar parte dunha empresa nova e en pleno proceso de crecemento.
 • Condicións a negociar.
 • Oportunidade de formación continua e desarrollo profesional.

Para máis información enche o formulario do pe de páxina

Descarga o teu certificado de colexiación

Visita a web do colexio nacional e accede coa túa clave persoal.

Contacta con nós

4 + 8 =

Correo electrónico

galicia@citop.es

Teléfono

981 577 737

Enderezo

Plaza de Europa 15-A,6 B, Pol. Fontiñas, 15707 Santiago de Compostela, A Coruña