TRANSPARENCIA

Portal de Transparencia. Colexio de Enxeñeiros Técnicos de Obras Públicas.

SECCIÓN DE TRANSPARENCIA

O Colexio de Enxeñeiros Técnicos de obras públicas, no seu cumprimento da Lei 19/2013, do 9 de decembro, transparencia, acceso á información pública e bo goberno, e no seu compromiso pola difusión das accións do CITOP, presenta esta sección coa estrutura, actividade gobernamental e económica e composición d Colexio para información de tódolos seus colexiados e público en xeral.

Lei de tratamento de datos e de cookies

Política de privacidade

Política de cookies

 

Información económica

Subvencións