VISADOS

1. VISADOS IMPRESOS

2. VISADO ELECTRÓNICO

Novo manual do visado electrónico para os enxeñeiros técnicos de obras públicas.

3. LIBRO ELECTRÓNICO

Novo manual do visado electrónico para os enxeñeiros técnicos de obras públicas.

4. TARXETA CRIPTOGRÁFICA 

5. NORMAS DE VISADO

6. TARIFAS DO VISADO

6. LIBROS DE ORDES ELECTRÓNICAS.

 

Vídeo tutoriais

Presentamos uns vídeos-tutoriais para que saquemos o máximo partido ao Libro de Orde Electrónico- Loe.

Trátase dunha serie de vídeos cortos nos que che mostramos as funcionalidades máis importantes de aplicación.